Eines


Pala :        Un pala és una eina per excavar o moure material

Aixada:     L'aixada és una eina utilitzada en l'agricultura formada per una peça de ferro acerat, més o menys plana o corbada i de forma variable, amb un mànec de fusta d'uns 80 cm. S'empra per a cavar la terra i mou.re piles de sorra o ciment entre d'altres usos.                                                     Plantador:  Abans estaven fets de fusta i actualment són de metall o de plàstic.  . Un plantador és una eina agrícola manual utilitzada per a fer forats dins la terra i posar-hi llavors, plantes .

     

Caveguet:   Eina semblant a un càvec, però amb la fulla més curta i més estreta, sense pues i amb el mànec curt.
Rasclet:      Eina d'escloper, consistent en una barra de ferro corbada i acabada en tall, posada perpendicularment a la part central d'un mànec, que serveix per a rebaixar interiorment l'esclop
Falç:       La falç o corbella és una eina agrícola amb origen en el mesolític i actualment en desús a causa de la mecanització de les eines en el sector agrícola. Consta d'una làmina corbada de metall amb la part interna o còncava esmolada i proveïda d'un mànec curt del mateix material o de fusta. El seu mecanisme d'acció compren capturar les tiges del cereal abraçant-los amb la corbatura i segar-lo lliscant amb la part tallant. Utilitza el mateix sistema que la dalla però a escala més petita i per tant amb menor rendiment.Regadora:   Regadora és un recipient portàtil fet a propòsit per a regar petites superfícies.
Les regadores antigues estaven fetes d'argila cuita o ceràmica o altres materials orgànics com el vidreFanga:     Fanga és una eina agrícola utilitzada per a cavar o remoure la terra.
La seva forma és molt variada: des de la fanga similar a una forca a les fangues en forma de pala, però que en tots dos casos són eines rectes per tal d'incidir directament en la terra.

Forca:      La forca és una eina amb un mànec llarg i amb llargues puntes en nombre generalment de 2 a 6 separades. S'utilitza per aixecar i llençar materials lleugers com palla, fulles i altres materials agrícoles. Les forques poden ser fetes de fusta o metall o la combinació de tots dos.
Pala de transplantament:  Pala de trasplantar de 30 cm de longitud i 6 cm d'ample. Amb mànec ergonòmic. De plàstic reforçat amb fibra de vidre que li dona una alta resistència i duresa. No ralla la taula de cultiu y no és tallant.
Pic:  Eina que consisteix en una peça de ferro o d'acer, acabada en punta en un dels seus extrems o en ambdós, proveïda de mànec, que hi és endollat en l'ull practicat entre els seus extrems.
Tisores de podar:  Les tisores o estisores són una eina de tall utilitzada en molts àmbits de l'activitat humana. Consta de dues fulles metàl·liques, afilades pel costat interior, acabades en un buit on pots introduir els dits, i articulades en un eix pels seus extrems.  
Entre els tipus de tisores es podrien destacar: Tisores d'esporgar, també anomenades de podar, de cuina, deperruqueria, de paper, d'electricista, de sastre, de cuina.
És important anar amb compte en la seva manipulació ja que el seu mal ús pot derivar en ferides (talls) del que l'utilitza o a qui l'envolta (sobretot en els dits o mans).


CÀVEC

CARRETÓ

SENALLA

ARPELLOT

RAMPÍ

XAPETA

Pala
Aixada
Plantador
Caveguet
Rasclet
Falç
Regadora
Fanga
Forca
Pala de trasplantament
Pic
Tisores de podar

I després de Setmana Santa......

Bon dia!!! Avui hem visitat el nostre hort per veure com estaven totes les hortalisses després d'aquests dies de festa i.... Sorpresa!!!...